Dlaczego warto wykonać test Nifty?

Badania ciążowe są jednym z największych osiągnięć medycyny. Kobiety w ciąży mają szeroki dostęp do badań prenatalnych. Dzielą się ona na nieinwazyjne i inwazyjne. Wśród nieinwazyjnych badań prenatalnych znajduje się test Nifty, który odznacza się bardzo wysoką dokładnością. Do wykonania testu potrzebna jest próbka krwi. Pobiera się jej niewiele – około 10 ml – żyły łokciowej. Badanie jest więc całkowicie bezpieczne, czasem można je wykonać nawet w domu. Wyniki dostępne są w przeciągu 10 dni roboczych.

Test Nifty nie jest badaniem o charakterze diagnostycznym. Jest to badanie przesiewowe, którego nieprawidłowy wynik jest wskazaniem do wykonania dalszych badań prenatalnych, które potwierdzą lub wykluczyć ryzyko urodzenia dziecka z wadą genetyczną. Pozwala oszacować ryzyko wystąpienia zespołu Downa, zespołu Patau, zespołu Edwardsa. Test Nimfy nie jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Za jego wykonanie pacjentki muszą zapłacić z własnej kieszeni. Przeciwwskazaniem do testu jest między innymi ciąża trojacza.