Wiercenie studni głębinowej w teorii i praktyce

Osoby zastanawiające się nad skorzystaniem z możliwości, jakie stwarza studnia głębinowa, zwykle mają przynajmniej kilka pytań, na które poszukują odpowiedzi.

Jednym z najczęściej powtarzających się jest pytanie o to, jak głęboka powinna być taka studnia. Nie jest ono wcale bez znaczenia. Przecież to właśnie wiercenie studni głębinowej jest tą czynnością, która generuje największe koszty. Nietrudno się domyślić, że oszacowanie optymalnej głębokości bazuje na analizie przynajmniej kilku czynników.

Mówiąc o głębokości odwiertów warto obalić mit o tym, że im głębiej znajduje się woda, tym jest ona czystsza i bardziej wartościowa. Owszem, nie jest to mit pozbawiony jakichkolwiek przesłanek, nie uwzględnia on jednak, że wraz z głębokością rośnie poziom zanieczyszczenia żelazem. Prawidłowa głębokość może być szacowana. Jeśli jednak ma być podana precyzyjnie, konieczne jest wykonanie odpowiednich badań geologicznych. Na tej podstawie możliwe jest też ustalenie średnicy rur, długości, jaka powinna charakteryzować filtry, a także samo posadowienie filtra.