Jak dużym wydatkiem jest budowa studni głębinowej?

Nie ma rozwiązań wolnych od wad. O pewnych niedociągnięciach można więc mówić także wtedy, gdy w grę wchodzi studnia głębinowa. Jej solidność, bezawaryjność i samowystarczalność sprawiają, że zainteresowanie tego rodzaju rozwiązaniem nie jest dla nikogo zaskoczeniem.

Nikt nie jest jednak zdziwiony również wtedy, gdy koszt studni głębinowej jest opisywany jako co najmniej problematyczny. Problem jest zresztą znacznie bardziej złożony. Osoby zastanawiające się nad tego rodzaju inwestycją muszą więc liczyć się z tym, że nie da się już na wstępie oszacować, z jakim wydatkiem będzie się wiązało postawienie studni głębinowej w konkretnym miejscu. Najczęściej decydują warunki gruntowo-wodne. Jeśli warstwa wodonośna jest płytka i wydajna, studnia nie będzie dużym wydatkiem. Niestety, wycena nie może być dokonana w siedzibie firmy, ale na miejscu i nawet wtedy jest obarczona ryzykiem błędu. Warto jednak pamiętać, że nie ma tak niekorzystnych warunków gruntowych, które nie pozwoliłyby na postawienie studni głębinowej.

Jeżeli jesteście zainteresowani budową studni głębinowej zapraszamy do kontaktu z firmą Drillpol – www.drillpol.com.