Czy WIBOR jest zgodny z prawem

Wskaźnik WIBOR jest wykorzystywany w ustalaniu stóp procentowych dla pożyczek międzybankowych w Polsce. Wpływa zarazem na wysokość odsetek w lokatach, kredytach i innych produktach finansowych. Jednak czy WIBOR jest legalny, mimo tych kontrowersji?

Uwaga! Sąd wyłączył WIBOR z umowy kredytowej. Co to oznacza dla Twojego kredytu?

To pytanie wywołuje dyskusje. Warto zauważyć, że Sąd Okręgowy w Katowicach wydał orzeczenie 3 listopada 2022 roku, które tymczasowo wyłączyło WIBOR z umowy kredytowej.

Gdyby to weszło w życie w skali kraju, banki byłyby zobowiązane do zwrotu wcześniej pobranych opłat od kredytobiorców, które zostały obliczone na podstawie wskaźnika WIBOR.

Czy WIBOR jest legalny?

Obecnie WIBOR jest legalny i jest nadal używany przez bank. Istnieją jednak wobec tego wskaźnika kontrowersje. Skłaniają one do rozważenia alternatywnych wskaźników oprocentowania, które mogłyby zastąpić WIBOR w przyszłości.

Podsumowując, choć WIBOR jest obecnie uznawany za legalny, to nadal budzi kontrowersje i różne opinie. Decyzja sądu oraz mieszane uczucia wśród prawników i społeczeństwa jako całości prowokują dalszą dyskusję na temat zgodności WIBOR z prawem. Sytuacja ta wymaga uważnego monitorowania i może prowadzić do ewentualnych zmian w przyszłości.