Prawo jazdy kat C nie jest dokumentem uzyskiwanym tak często, jak prawo jazdy kategorii A oraz B. Systematycznie rośnie jednak liczba osób zainteresowanych jego uzyskaniem, warto więc nieco przybliżyć zasady, w oparciu o które może to nastąpić.

Co do zasady, wiek, który uprawnia do przystąpienia do egzaminu to 21 lat. Jeśli jednak mamy do czynienia z osobą, która uzyskała kwalifikacje wstępną (w rozumieniu rozdziału 7a ustawy o transporcie drogowym z 2001 roku), wiek ten ulega obniżeniu do osiemnastu lat. Niezbędne jest także posiadanie prawa jazdy kategorii B, ukończenie szkolenia oraz zdanie egzaminu państwowego. Co ważne, chcąc uzyskać prawo jazdy kategorii C nie wystarczy już uzyskanie orzeczenia lekarskiego. Wniosek kandydata nie będzie uznawany tak długo, jak długo brakować w nim będzie orzeczenia psychologicznego. Dopiero po skompletowaniu tych wniosków i ukończeniu szkolenia można wnioskować o dopuszczenie do egzaminu państwowego. Ten, podobnie, jak ma to miejsce w przypadku egzaminu na prawo jazdy kategorii B, składa się zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej.

Gdzie udać się na kurs?

Serdecznie zapraszamy na kurs na prawo jazdy kat C w Warszawie do AutomobilKlubu Polski. Mają najlepszych specjalistów i profesjonalne warunki do wykonywania kursów.