Już pierwszego września będziemy obchodzić kolejną rocznicę wybuchu najbardziej krwawej z wojen w historii ludzkości. To 79 niemieckie wojska 79 lat temu bez wypowiedzenia wojny wkroczyły na teren Rzeczypospolitej. O świcie 1 września 1939 roku Niemieckie lotnictwo zbombardowało miasto Wieluń, a pancernik Schleswig-Holstein ostrzelał Wojskową Składnicę Tranzytową na Westerplatte.

Upamiętnić walczących

To właśnie m.in. na Westerplatte, szczególnym miejscu pamięci narodowej, odbędą się uroczyste obchody, mające na celu upamiętnienie wszystkich, którzy w obliczu wielkiego zagrożenia stanęli w obronie niepodległości naszej ojczyzny. Również w wielu innych miejscach Polski w tym dniu odbędą się wydarzenia patriotyczne podczas, których oddany zostanie hołd wszystkim bohaterskim obrońcom ojczyzny.

Utrwalać pamięć

Ważnym elementem w obchodach dnia 1 września jest przekazywanie prawdy historycznej młodym pokoleniom. Należy jasno wskazywać kto był odpowiedzialny za rozpętanie piekła drugiej wojny światowej, a kto się przeciwstawiał temu okrucieństwu. My Polacy nie możemy sobie pozwolić na zakłamywanie i przeinaczanie historii oraz stawianie nas przez niektórych w jednym szeregu z
odpowiedzialnymi za wybuch wojny.